top of page
rakamlar%252520background%2525201-min_ed

               Abaküs Mental Aritmetik Eğitimi, 4-12 yaş arasındaki çocuklarda, Zekâ gelişimi sağlayan bir  zihinsel gelişim programıdır. Önce aritmetik  işlemlerde abaküs kullanımının öğrenilmesi ile başlayan program, daha sonra abaküs kullanılmadan öğrencilerin işlemleri çok hızlı bir şekilde tamamen zihinden yapmayı öğrenmeleri ile devam eder. Aslında abaküsün imajı zihinlerine yerleşmiştir, ve hesapları yaparken, sanki ellerinin altında abaküs varmış gibi parmaklarını hareket ettirirler. Mental Aritmetik Programının son aşamasında ise öğrenciler işlemleri, artık parmaklarını bile kıpırdatmaya ihtiyaç duymaksızın sadece zihinlerinden, hesap makinası hızında çözümleyebilme yeteneğine ulaşırlar.  Mental Aritmetik eğitimi alan öğrencilere araştırmacılar tarafından uygulanan testler ve bilimsel analizler sonucunda elde edilen bulgulara göre öğrencilerin beyin aktivitelerinin arttığı, sağ ve sol loblarının birlikte uyarıldığı, sayısal zekâlarında (IQ) ve duygusal zekâlarında (EQ) oldukça önemli gelişmeler olduğu gözlenmiştir.

 

         Bu program bir çocuğa yalnızca muhteşem bir aritmetik yeteneği kazandırmanın yanı sıra, aynı zamanda, onun yaratıcılığını, bellek gücünü, odaklanma ve dikkat yoğunluğunu, dinleme anlama becerilerini ve problem çözümleme yeteneklerini de geliştirmek üzere tasarlanmıştır. Mental Aritmetik Eğitimi ile zihinden yapılan aritmetik işlemleri, beynin sol ve sağ loplarında atıl durumda kalmış beyin hücrelerini harekete geçirerek, nöronlar arası bağların sayılarını arttırarak ve aralarındaki bağları daha da güçlendirerek beynin kapasitesini arttırmaktadır.

 

Okulda soyut olarak öğrenmiş olduğu Matematik bilgisi yerine, daha somut ve boncuk tabanlı bir sistemde Matematik bilgisi sunmaktayız. Sayı değerlerini boncuklarla ilişkilendirerek somutlaştırdıkları için hesaplama bilgisini kavramaları kolaylaşmaktadır.

Mental Aritmetik Nedir?
Mental Aritmetik Gelişim Şeması
Halkalı Grıup Mental-min.jpg
menarset-800x800-min.png
Bu yıl başlayan öğrencimizin başarılı performansı. Altar Efe 1000 ms'de 10 sayı toplama işlem yapıyor Başarılarının devamını diliyoruz. 
Ferah Ayşe 1.sınıf öğrencimiz 4 aylık eğitimin sonunda 10 sayı toplama yapıyor. Başarılarının devamını diliyoruz.

1. Sınıf öğrencilerimizden Mars Ayyürek' in başarılı performansı.

5. Sınıf öğrencilerimizden Efe ÖZDABAKOĞLU' nun başarılı çarpma işlemi performansı.

Mehmet Alp DÜZGÖREN'in Kısa Sürede Başarılı Olduğu İki Basamaklı Sayı Performansı.

Başarılı Öğrencilerimizden Mars Ayyürek' in Annesi Serpil Hanıma, değerli röportajından dolayı teşekkür ederiz.

3. Sınıf öğrencilerimizden Selen YILDIZ' ın başarılı performansı.

IMG_E3590 (1)-min.JPG

Şair Zihni Ortaokulunda devam etmekte olan Mental Aritmetik eğitim çalışmalarımızdan kareler. Bizlere güvenerek öğrencilerimizin gelişimlerine katkıda bulunma fırsatı tanıdıkları için okul idaresine teşekkürlerimizi sunarız.

Mental Aritmetik Kursu 

Öğrenciye Neler Katar?

Özellikle belirlenen yaş grupları çocuklarda (4-12 Yaş) doğru bir yerden alınan Mental Aritmetik Kursu ile birlikte hızlı tepki verme, sayısal zeka kullanımda pratikleşme, hızlı gözlem ve algılama, yüksek hayal gücü ve bunların doğal sonucu olarak da tam öz güven gibi kişisel özelliklerin ciddi bir şekilde gelişim gösterdiği gözlenmiştir. Ayrıca yukarıda belirtilen bu yaş grubu, öğrencilerin erken akademik hayatı döneminde eğitim temellerinin atıldığı çok önemli bir süreçtir. Bu süreçte pek tabi öğrencinin derslerini sevmesi, onları tam olarak algılaması ve yabancılık çekmeyerek onların üstünde ustalaşması oldukça önem arz etmektedir. Bunun içinde bilgiler arasında bağ kurması, hayal gücünü ve pratik zekasını kullanması, dikkat ve algısını geliştirmesi gerekmektedir. İşte burada Mental Aritmetik Eğitiminin rolü bunlara imkan sağlamaktadır. Ayrıca Mental Aritmetik Kurs' unun sonunda rakamlarla zihinde çok hızlı karmaşık işlemler yapılmakta ve öğrencilerin eğitim kariyerlerinin ilerlerindeki zorlu süreçlerinde hızlı işlem ve sayısal zekanın bu denli gelişimi onları başarılı bir noktaya taşımaktadır. . Zihinsel hesaplama becerileri tam,
. Başarı duygusu gelişmiş

, Kendisine olan inancı artmış 
. Özgüvenli

, Sezgisel düşünebilen
. Sorun Çözme yeteneği gelişmiş       ÇOCUKLAR İÇİN...

menar-mental-arithmetic_reference-min.jp
Çocuklarınıza, sayısal zeka gelişimiyle birlikte daha başarılı gelecek garantisi!
Öğrencilerimiz, dengeli gelişen sağ ve sol beyin lobları neticesinde daha analitik düşünürler ve dolayısıyla problemlerde daha hızlı çözüm yolları üretirler. Uzman Eğitim olarak miniklerimizin konsantrasyon ve dikkat becerilerini geliştirerek, onların girecekleri sınavlarda işlem hatası yapmalarına izin vermiyoruz.
bottom of page